Hoe begin je aan dit groepswerk?

Plaats een reactie

Beste leerling,

Deze website voorziet je van alle bronnen en teksten die je nodig zal hebben om de vragen op je werkblaadjes op te lossen.
Net zoals op je werkblaadjes zijn de bronnen ingedeeld in 4 categorieën.
Deze zijn:

– De Egyptische godsdienst
– Leven na de dood
– De Egyptische kunst
– Techniek en wetenschap

Zoek naar de juiste bronnen om de vragen op te lossen. De vragen staan hier ook telkens bij de bronnen zodat het direct duidelijk is welke bron bij welke vraag hoort.
Je kan op de afbeeldingen klikken om ze groter te zien zodat sommige dingen duidelijk worden.

Dit is een groepswerk. Probeer dus zoveel mogelijk samen te werken om de vragen op je werkblaadjes op te lossen.
Indien je nog vragen hebt, mag je ze gerust stellen.

Op het einde van de les geef je je werkblaadjes zo volledig mogelijk ingevuld terug aan de leerkracht. Vergeet zeker niet al jullie namen te vermelden op de bladzijden.

Veel succes!

Advertenties

Doelstellingen

Plaats een reactie

Kennen :

 • de geschiedenis van Egypte indelen in periodes en elke periode benoemen (= Rijken en tussenperiodes); je moet geen datums kennen, behalve 3100 v. Chr. en 30 v. Chr)
 • de evolutie van de macht van de farao’s doorheen de verschillende periodes uitleggen
 • de begrippen ‘monotheïsme’ en ‘polytheïsme’ uitleggen
 • de verschillende voorstellingen van de goden aan de hand van een voorbeeld weergeven
 • uitleggen wat attributen zijn en er drie opnoemen
 • de functie van een tempel in Egypte uitleggen
 • verklaren waarom farao Achnaton een aparte positie inneemt in de Oud-Egyptische godsdienst
 • met eigen woorden de rol van de scarabee uitleggen
 • verklaren waar de Egyptenaren het idee ‘leven na de dood’ vandaan halen
 • aantonen waarom het bewaren van het lichaam belangrijk is voor de Egyptenaar
 • aantonen waarom de Egyptenaar zoveel aandacht besteedt aan de bouw en inrichting van zijn graf
 • het begrip mummie verklaren
 • uitleggen wat een Egyptenaar verstaat onder ‘een leven na de dood’
 • uitleggen waarom de Egyptenaren hun bouw- en beeldhouwwerken vaak zo groot maken
 • de evolutie van mastaba tot piramide uitleggen
 • de nood aan een andere grafsoort dan de piramide verwoorden en een voorbeeld geven
 • de typische houding van afgebeelde figuren beschrijven
 • de betekenis en waarde van ostraca uitleggen
 • uitleggen wat ‘idealiseren’ betekent
 • uitleggen wat ‘realisme’ in de kunst betekent


Kunnen:

 • op een tijdslijn de geschiedenis van Egypte weergeven
 • een aantal bronnen in de Egyptische geschiedenis situeren
 • op een blinde kaart gegevens uit de Egyptische geschiedenis aanbrengen
 • aan de hand van afbeeldingen een selectie van vijf goden herkennen; kies uit Osiris, Anoebis, Horus, Amon, Apis, Chnoem, Ra, Bastet, Sobek, Isis, Hathor en Chepri
 • bronnen met elkaar vergelijken
 • uit teksten informatie halen die de onderwerpen die je moet ‘kennen’ verklaren
 • die gevonden informatie aan de klas uiteenzetten
 • het bordschema aan de klas uitleggen
 • de grootte van sommige Egyptische bouwwerken inschatten door te vergelijken met andere gebouwen
 • via het internet informatie zoeken over de Egyptische tempel en/of over de evolutie van mastaba tot piramide en/of over de rotsgraven