Kennen :

 • de geschiedenis van Egypte indelen in periodes en elke periode benoemen (= Rijken en tussenperiodes); je moet geen datums kennen, behalve 3100 v. Chr. en 30 v. Chr)
 • de evolutie van de macht van de farao’s doorheen de verschillende periodes uitleggen
 • de begrippen ‘monotheïsme’ en ‘polytheïsme’ uitleggen
 • de verschillende voorstellingen van de goden aan de hand van een voorbeeld weergeven
 • uitleggen wat attributen zijn en er drie opnoemen
 • de functie van een tempel in Egypte uitleggen
 • verklaren waarom farao Achnaton een aparte positie inneemt in de Oud-Egyptische godsdienst
 • met eigen woorden de rol van de scarabee uitleggen
 • verklaren waar de Egyptenaren het idee ‘leven na de dood’ vandaan halen
 • aantonen waarom het bewaren van het lichaam belangrijk is voor de Egyptenaar
 • aantonen waarom de Egyptenaar zoveel aandacht besteedt aan de bouw en inrichting van zijn graf
 • het begrip mummie verklaren
 • uitleggen wat een Egyptenaar verstaat onder ‘een leven na de dood’
 • uitleggen waarom de Egyptenaren hun bouw- en beeldhouwwerken vaak zo groot maken
 • de evolutie van mastaba tot piramide uitleggen
 • de nood aan een andere grafsoort dan de piramide verwoorden en een voorbeeld geven
 • de typische houding van afgebeelde figuren beschrijven
 • de betekenis en waarde van ostraca uitleggen
 • uitleggen wat ‘idealiseren’ betekent
 • uitleggen wat ‘realisme’ in de kunst betekent


Kunnen:

 • op een tijdslijn de geschiedenis van Egypte weergeven
 • een aantal bronnen in de Egyptische geschiedenis situeren
 • op een blinde kaart gegevens uit de Egyptische geschiedenis aanbrengen
 • aan de hand van afbeeldingen een selectie van vijf goden herkennen; kies uit Osiris, Anoebis, Horus, Amon, Apis, Chnoem, Ra, Bastet, Sobek, Isis, Hathor en Chepri
 • bronnen met elkaar vergelijken
 • uit teksten informatie halen die de onderwerpen die je moet ‘kennen’ verklaren
 • die gevonden informatie aan de klas uiteenzetten
 • het bordschema aan de klas uitleggen
 • de grootte van sommige Egyptische bouwwerken inschatten door te vergelijken met andere gebouwen
 • via het internet informatie zoeken over de Egyptische tempel en/of over de evolutie van mastaba tot piramide en/of over de rotsgraven
Advertenties